top of page

Uzmanlık ve Çalışma Alanları

Doç. Dr. Mortan Sevi’nin eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayarak uyguladığı testler ve terapi yöntemleri ile özel çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir:

 

1. Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerde Psikolojik Değerlendirme:

    - Çocuk Değerlendirme testleri (AGTE, Peabody Resim-Kelime Testi, Otizm Tarama Testleri, Resim Çizme Testi,

 

       Dikkat Testleri)

 

    - Zeka Testi (WISC-R)

 

    - Kişilik Testleri (MMPI)

 

    - Projektif Testler (Rorschach, TAT, Resim Çizme Testi)

 

    - Nöropsikolojik Testler

 

    - Psikiyatrik Derecelendirme Ölçekleri

2. Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerde Klinik Görüşme ve Bireysel & Grup Psikoterapileri:

    - Bilişsel Davranışçı Terapiler

 

    - EMDR

 

    - Stratejik Aile Terapisi

 

    - Monodrama

 

    - Psikodrama

3. Spesifik Uygulama Alanları:

 

    - Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

 

    - Depresyon

 

    - Anksiyete Bozuklukları

 

    - Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 

    - Travma Tedavisi

 

    - Öfke Kontrolü

 

    - İlişki Sorunları

 

    - Bağımlılık

 

 

bottom of page